"Tôi cũng không hiểu vì sao mình được người Myanmar yêu mến đến vậy...", Á hậu Huyền My chia...