Nguồn tin này còn khẳng định Angelina Jolie đang cố gắng sắp xếp một buổi hẹn hò với David...