Nam Em quả là một cô gái có trái tim mong manh, gặp ai cũng rung động thế này thì thật sự không...