Mới đây, một Hạ nghị sĩ đã khiến cả hội trường vỡ òa khi chính thức cầu hôn người bạn trai đồng giới của mình trong phiên tranh luận dự thảo luật nhằm...