Phương pháp cho độ chính xác tới 70\%, nhưng nó không giúp xác định giới tính thai nhi như mô...