Chắc có lẽ trong vô vàn sự hồn nhiên thì sự hồn nhiên của anh chàng này được đánh giá là cao cấp vào bậc nhất chứ...