Trong bức thư gửi những đứa học trò lớp 12 của mình, cô Minh Ngọc đã nhắn nhủ rằng: Các con đều là những người bình thường, được phép sống với chính mình,...