Nạn nhân O. bị hóc dị vật hạt mãng cầu vô cùng nguy hiểm vì nạn nhân chỉ có một lá phổi. Trong quá trình nội soi (khoảng 30 ph...