Người đàn ông đã phải đau khổ tự tay bốc mộ cho lần lượt 3 đứa em của mình từ khi chưa đầy 20 tuổi, để rồi cái việc ai nghe cũng hãi đó như nghiệp vận...