Câu chuyện của thầy trò Khổng Tử dưới đây một lúc nào đó sẽ cho chúng ta lời khuyên hữu...