Không thể phủ nhận rằng trong cuộc sống này, bạn không thể biết trước được việc gì, nhưng xét về mặt nhân tướng học lại là một vấn đề khác. Muốn...