Không như nhiều bạn trẻ tìm kiếm một công việc ổn định trong môi trường nhà nước hay doanh nghiệp, chàng giám đốc 9X Thành Đạt lại quyết định khởi...