Ngày 20/3 tại Hà Nội, khoảng 5.000 người dân đã chạy bộ 2km hưởng ứng “Ngày Sức khỏe răng miệng thế giới 20/3” lần thứ 4 được tổ chức tại Việt Nam. ...
Những tai nạn dở khóc dở cười của lính nhà binh
Trái với sự nghiêm túc kỷ luật thường thấy trong quân đội, đôi khi những người lính vẫn có những thời khắc dở khóc dở cười trong huấn luyện cũng