Ngày 20/3 tại Hà Nội, khoảng 5.000 người dân đã chạy bộ 2km hưởng ứng “Ngày Sức khỏe răng miệng thế giới 20/3” lần thứ 4 được tổ chức tại Việt Nam. ...