Sexbots (robot tình dục) đang ngày càng phát triển và tiếp cận đời sống con người, nhưng chúng cũng tiềm ẩn những mối nguy hiểm đáng...