Như vậy, chỉ còn hơn 2 tuần nữa là Bphone 2 sẽ chính thức được ra...