Trong vòng 2 ngày qua, một loại mã độc mới đang được phát tán nhanh chóng qua công cục chat Facebook Messenger tại Việt Nam khiến không ít...