Sexbots (robot tình dục) Samantha chuẩn bị được bán ở xứ Wales và các nhà sản xuất đang lo ngại cung có thể không đáp ứng được...