Mất 8 năm trời để ông He Qing tạo nên con robot, nhằm dừng những lời phàn nàn tới từ phía...