Liệu có phải Sao Hỏa đã từng có sự sống và vẫn có thể đang có sự...