Các nhà khoa học NASA tuyên bố phát hiện thêm 12 mặt trăng mới bay quanh sao Mộc, hành tinh lớn nhất và cũng nhiều mặt trăng nhất trong Hệ mặt...