Tính đến những năm đầu thế kỷ 21, siêu hố sâu Kola là hố khoan nhân tạo sâu nhất hành tinh. Bí mật ẩn chứa ở đây là gì?...