Nhiêt độ nắng nóng khoảng 40 độ C, nên một thanh niên ở Trùng Khánh đã đeo vòi hoa sen ra đường để vừa đi vừa tắm cho mát....