Trong khi khu vực ASEAN góp mặt 4 đến 5 quốc gia thì hệ thống đại học của Việt Nam không có tên trong bất kỳ bảng xếp hạng quốc gia nào về giáo dục đại...
Hà Nội: 25 thủ khoa xuất sắc được đặc cách vào công chức
UBND TP Hà Nội vừa có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng công chức năm 2016 diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với 25 thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND TP