Thị trường chứng khoán Hồng Kông là một nơi có mức độ biến động cực...