Những công đoạn thi công thô cuối cùng đang được nhà thầu tích cực hoàn thành, với độ cao hơn 460m, công trình của Vingroup...