Có bao giờ bạn nghĩ rằng: mình phải vẽ ra tương lai của bản thân từ những đặc ân mà cuộc sống mang lại...