"Hồi đó, tôi nhờ người yêu đặt hộ tên album. Giờ chia tay rồi, tôi lấy lại tên cũ để làm kỷ niệm", Mỹ Tâm lấp lửng thừa nhận chuyện chia tay người...