Nhưng ra đến nơi, Phú như hoa hết cả mắt khi nhìn thấy nhân vật chính được cả đám người vây quanh gây nên trận ầm ĩ đó không phải ai...