Phát hiện chồng ở trong nhà bà chủ, người vợ dùng ô đánh liên tiếp khiến anh này có một bài học nhớ...